ŞİRKƏTİMİZ
Onların xərclərini minimuma endirdikcə biz onlar üçün yeni gəlir maddələri yaradır və mövcud məhsuldarlığın və sürətin maksimum səviyyədə artırilmasını təmin edirik. Bu baxışa paralel olaraq, təşkilatlara 5 əsas kateqoriya üzrə həll təklifləri təqdim edirik: rəqəmsal cüzdan, virtual və ya fiziki öncədən ödəniş kartı, daxili və beynəlxalq pul köçürmələri, onlayn / offline yığım (inkassasiya) və ödəmə terminalları(kiosk) / ağıllı/intellektual təhlükəsiz həllər.
MILESTONES
SƏHMDAR YAPISI
SERTİFİKATLAR və LİSENZİYALAR