KART MƏLUMATLARIN SAXLANILMASI ÜÇÜN OLAN İNFRASTRUKTURUMUZ İLƏ YIĞIM PORTALINIZI YENİLƏNİN

Zəmanətli və innovativ müştəri xidməti, agentliyinizin kart yığımı portalında kart məlumatlarının saxlanılması infrastrukturunun yadılması sayəsində təmin edilir.

ERP İLƏ İNTEQRASİYA OLUNMUŞ 24/7 REJİMDƏ EFT MODULU

Yiğimlar, 7/24 EFT modulu da daxil olmaqla ERP ilə inteqrasiya edilə bilən APİ-lər vasitəsi ilə avtomatik olaraq sistemə köçürülür.

AGENTLİKLƏR ÜÇÜN EKOSİSTEM DAXİLİNDƏ BONUS ÖDƏNİŞLƏR

Səmərəliliyin artımı agentliyin loyallıq və öncədən ödəniş kartları ilə aktivləşdirilməsinin iadrəolunması sayəsində təmin olunur, bu da öz növbəsində faydalı alış-veriş və ticarət markanıza uyğun xüsusi rəqəmsal hesabla təmin edilir.

LET US CALL YOU
SEE OUR PRODUCTS FOR MALIYYƏ İNSTITUTLARI